skip to Main Content
688.716.427   urkitza.gurasoelkartea@gmail.com
URKITZA GURASO ELKARTEAREN HELBURUAK

• Eskolan eta familien artean sortzen diren premiazko eskaera eta beharrizanak asetzeko lanak burutzea.

• Guraso Elkarte zabal eta inklusiboa eraikitzea.

• Eskolan dagozan gabezi eta arazoak ezagutu, eta beronek lantzeko sortutako batzordeetan parte hartze aktiboa sustatzea.

• Eskolaz kanpoko jarduerak antolatu eta koordinatzea.

• Gure eskola herriaren erdigunean jartzea: ESKOLATIK HERRIRA, HERRITIK ESKOLARA.

Back To Top